Serc

Aelwijn Floriszstraat

Aelwijn Floriszstraat januari 1951